Halvera antalet olyckor vid övergångsställen

Trafiksäkerhet är något som berör oss alla. Alla påverkar trafiksäkerheten med sina beslut och val, inte bara för sin egen del utan även för andra.

Trafiksäkerhet handlar mycket om attityd. Redan små förändringar påverkar mycket. Det är viktigt att komma ihåg att varje olycka är onödig och att de flesta olyckor kan undvikas.

Vi tror på förutseende. Med den intelligenta Välkky-rörelsedetektorn strävar vi efter att hjälpa fotgängare och bilister att upptäcka varandra i god tid. På det här sättet kan vi göra trafiksäkerheten märkbart säkrare än vad den är idag samt få mer flexibel och miljövänligare trafik.

Havainne förverkligar målen med hjälp av två huvudprodukter: Välkky och Välkky Sign. Båda har en omedelbar verkan på trafiksäkerheten.