Pressmeddelande den 9 februari 2010

Välkky-rörelsedetektorn ökar säkerheten vid övergångsställen

Välkky är en aktiv rörelsedetektor som markerar vägmärken för övergångsställe. Den förbättrar trafiksäkerheten vid övergångsställen och ökar trafikflexibiliteten.

Ett övergångsställe är det säkraste stället att korsa en väg på. Ändå sker 45 procent av olyckor med fotgängare vid övergångsställen. I Finland sker årligen cirka 60 olyckor vid övergångsställen där fotgängare skadas eller dör (källa: Statistisk översikt för trafiksäkerhet 2009).

Välkky är en aktiv och intelligent produkt som får bilister att sänka hastigheterna vid målområden. Den monteras på vägmärken för övergångsställe på båda sidorna om vägen. När fotgängare eller cyklister kommer innanför dess bevakningsområde börjar enhetens blåvita LED-lampor att blinka, vilket väcker bilisternas uppmärksamhet. Välkky ökar även säkerheten vid andra riskområden, såsom vid lättrafikerade farleder, tunnlar och korsningar.

Destia Oy:s effektivitetsundersökning visar att Välkky under februari 2009 sänkte bilisters hastigheter med i genomsnitt 4-5 procent, vilket i sin tur minskar olycksantalen: 5 procents hastighetssänkning minskar dödsolyckor med 20 procent och olyckor utan dödlig utgång med 10 procent (källa: Ajonopeuksien ja onnettomuusmäärien välinen riippuvuus ("Beroendeförhållandet mellan körhastigheter och antalet olyckor"), Andersson & Nilsson, 1997).

Alltsedan 2007 har Välkky utvecklats och testats i samarbete med experter i väg- och trafikbranschen, myndigheter och IKT-sektorns experter. I Välkky kombineras radioteknik, intelligent rörelsedetektion och optimerad användning av LED-lampor. Dessutom har den funktionella helheten finslipats tillsammans med designers och beteendepsykologer. Välkky-enheten är enkel att montera och underhålla. Dessutom uppfyller den väg- och trafikregler.

Välkky erbjuder kommuner och städer ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att förbättra trafiksäkerheten.

Publiceringsfri den 9 februari 2010, klockan 11.00