Lehdistötiedote 9.2.2010

Välkky-havainnekapseli tuo lisäturvaa suojatien ylitykseen

Välkky on suojatien liikennemerkkiä korostava aktiivinen havainnekapseli. Se parantaa suojatien alueen liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen joustavuutta.

Suojatie on turvallisin paikka ylittää katu. Silti 45 % jalankulkijoiden onnettomuuksista tapahtuu suojatiellä. Suomessa suojatiellä sattuu vuosittain noin 60 jalankulkijan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavaa onnettomuutta (lähde: Liikenneturvan tilastokatsaus 2009).

Välkky on aktiivinen ja älykäs korostemerkki, joka alentaa autoilijoiden nopeuksia kohdealueilla. Se asennetaan suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin tien molemmille puolille. Kun jalankulkija tai pyöräilijä tulee sen havaintoalueelle, laitteen sinivalkoiset led-valot alkavat välkkyä herättäen lähestyvän autoilijan huomion. Välkky tuo lisäsuojaa myös muihin vaaran paikkoihin kuten kevyen liikenteen väylille, tunneleihin ja risteyksiin.

Destia Oy:n tekemien vaikuttavuustutkimusten mukaan helmikuu 2009 Välkky hidastaa ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4 - 5 %, mikä vähentää onnettomuusmääriä: 5 % nopeustason aleneminen vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 20 % ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia 10 % (lähde: Ajonopeuksien ja onnettomuusmäärien välinen riippuvuus, Andersson & Nilsson 1997).

Välkyssä yhdistyy radioteknologia, älykkäät liiketunnistusmenetelmät ja led-valon optimoitu käyttö. Lisäksi toiminnallinen kokonaisuus on viimeistelty muotoilijoiden ja havaintopsykologian ammattilaisten kanssa. Välkky on helppo asentaa ja ylläpitää sekä se täyttää tie- ja liikenneasetusten vaatimukset."

Välkky tarjoaa kunnille ja kaupungeille kustannustehokkaan ja joustavan vaihtoehdon kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseen.

 

Julkaisuvapaa 9.2.2010, klo 11.00