Säkrare skolvägar

Tung trafik, bilar som kör för fort, dålig belysning, skrymmande buskage vid korsningar... Även kortare skolvägar kan kantas av flera risker. Riskkartäggning är ett webb baserat risk- karläggnings verktyg vars syfte är att eliminera farliga ställen på skolvägen. Kartläggningen genomförs av elever, föräldrar och lärare. Med hjälp av resultaten skapas en konkret handlingsplan för minska.

Enkel och snabb att genomföra

Kartläggningen av risker ges till eleverna som hemläxa. Eleven fyller i en riskkartläggning tillsammans med en förälder. Kartläggningen sker i webbläsaren med hjälp av en kartlösning som har grafiska element, som kan användas till att beskriva riskerna på farliga ställen utmed skolvägen. Kartläggningen är enkel och rolig att göra. Bara genom att göra kartläggningen och tänka över riskerna utmed den egna skolvägen bidrar eleven till att förebygga olyckor.

Skicka oss dina uppgifter, så tar vi kontakt med dig.