Välkky Sign Q&A

Miten Välkky Signin vilkkuminen toimii?

Tuotteen vilkkuminen aktivoituu jalankulkijan/pyöräilijän liikkeestä hämärällä, ja vilkkuu 16 sekuntia aktivoitumisesta.

Mikä on sopiva käyttökohde Välkky Signille?

Välkky Sign soveltuu erinomaisesti suojatiealueelle missä näkyvyys on huono tai missä tarvitaan lisäturvallisuutta. Sekä tavalliset, että keskisaarekkeiset suojatiet sopivat hyvin Välkky Signille.

Onko Välkky Sign hyväksytty?

Välkky Sign on Liikenneministeriön ja Tiehallinnon ohjeiden mukainen Valaistu kalvoheijastinmerkki. Heijastinpinta on 3M:n tavallisissakin suojatiemerkeissä käytettyä R2 heijastinkalvoa

Miten Välkky Sign on suojattu ilkivallalta?

Välkky Sign ei eroa muista liikennemerkeistä tai -opasteista siinä, että ne saattavat joskus joutua ilkivallan kohteeksi. Välkky Sign on kuitenkin rakennettu siten, että sen osia kuten akkua ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen, ja tuotteen suunnittelussa on otettu huomioon ilkivallan mahdollisuus.

Onko Välkky Sign asennuksia jo Suomessa?

Välkky Signeja on asennettu Suomessa jo viiteen eri pakkakuntaan yli 20 kappaletta.

Toimiiko tuote Suomen olosuhteissa?

Välkky Sign on suunniteltu toimimaan Suomen olosuhteissa. Välkky Signin toimintalämpötila on -30 - +50 C. Lisäksi Välkky on IP 65 -standardin mukaisesti kosteuden ja pölynkestävä.

Mitä jos Välkky Signiin tulee toimintahäiriö?

Välkky Signin toimintalogikka perustuu sekä pasiiviseen, että aktiiviseen toimintoon. Mikäli jostain syystä toimintahäiriöitä esiintyy tuote toimii tavallisena heijastavana liiikennemerkkinä.

Korvaako Välkky Sign liikennevalot, hidastetöyssyt ja muut keinot?

Tuote voidaan käyttää joko itsenäisenä huomiokeinona esimerkiksi uusia liikenneväyliä suunniteltaessa. Vastaavasti sitä voidaan käyttää täydentämään jo olemassa olevia ratkaisuja kuten hidastetöyssyjä.

Entä jos liikennemerkkitolppa liikkuu ja vääristää Välkky Signin kohdistuksen?

Katu- ja kunnossapito ovat vastuullisia lain mukaan liikennemerkkien oikeasta asennosta.

Eikö vastaavia ratkaisuja ole jo olemassa? Miten tämä eroaa niistä?

Tuote on sisältäpäin valaistu liikennemerkki yhdistettynä liikkeentunnistukseen mikä korostaa itse liikennemerkin viestiä luonnolisella tavalla. Tuote on nopea ja helppo asentaa, eikä vaadi verkkovirtaa.