Välkky Sign - det intelligenta trafikmärket

Bättre skydd på övergångsstället

Hälften av alla olyckor med lätt trafik sker i mörker eller vid dålig sikt och nästan hälften sker på övergångsställen. Världens första helt upplysta intelligenta vägmärke är finländska Välkky Sign. Välkky Sign lyser upp övergångsmärket på det naturliga sättet, på märkets insida. Det blinkande övergångsmärket väcker bilisternas uppmärksamhet på lätt trafik som rör sig vid övergångsstället.

Vad är Välkky Sign?

Välkky Sign är ett batteridrivet upplyst reflexmärke för övergångsställen. Märket fungerar med skymningskontakt och sensorer och lyses upp när en fotgängare eller cyklist närmar sig övergångsstället. Dagtid fungerar märket som ett vanligt reflexmärke för övergångsställe.

Fördelar

För städer, kommuner, ELY-centraler

• Kostnadseffektivt sätt att öka säkerheten på övergångsställena
• Flexibel och lätt att montera på existerande och kommande objekt
• Underhållsfri, endast batteribyte en gång per år
• Hållbar och skyddad mot åverkan

För fotgängare och cyklister

• Säkrare och smidigare övergång

För bilister

• Varnar på ett naturligt sätt för trafikanter på övergångsstället
• Mångdubbelt bättre synlighet än vanliga märken
• Gör trafiken smidigare, aktiveras bara när det behövs