Säkrare övergångsställen

 

Enligt undersökningar gjorda av Destia sänker Välkky fordonens hastigheter med i medeltal 4 - 5% (källa: Destia 2009, Christel Kautiala). Den rätt så färska undersökningen gjord av SITO visar att betydligt flera bilister både saktar in och stannar helt vid Välkkyförsedda skyddsvägar än vid skyddsvägar utan Välkky.

Ett övergångsställe borde vara ett säkert ställe för fotgängare och cyklister att ta sig över vägen. I verkligheten måste man dock iaktta stor omsorg och försiktighet när man tar sig över ett övergångsställe. Barn kan exempelvis lita alltför mycket på deras säkerhet.

Välkky är en aktiv och intelligent produkt (FIVÖ), som får bilister att sänka hastigheterna. Detta medför ökad säkerhet på övergångsställen. Välkky varnar bilisten för fotgängare eller cyklister som närmar sig övergångsstället och ger honom/henne gott om tid att reagera.

Välkky installeras på vägmärken för övergångsställe på båda sidorna om vägen. När fotgängaren eller cyklisten kommer innanför Välkkys bevakningsområde börjar enhetens blåvita LED-lampor att blinka. De blinkande lamporna väcker bilistens uppmärksamhet och får
denne att sänka farten i god tid.

Tillförlitlig och enkel att underhålla
Välkky-enheten är snabb och enkel att installera. Den monteras på stolpen för vägmärken för övergångsställe och kan omedelbart tas i bruk. Välkky drivs med ett batteri och kräver inte någon extern strömkälla.

Mångsidiga användningsmöjligheter
Förutom vid övergångsställen kan Välkky användas exempelvis som säkerhetsljus på busstationer, vid lätt trafikerade farleder samt gångtunnlar.

Finsk innovation
Välkky är en finsk innovation och produktutvecklingen samt testningen har genomförts i samarbete med bland annat trafikplanerare i olika städer. Enhetens funktionalitet och hållbarhet har säkerställts med ett stort antal fältundersökningar och belastningstest. Den uppfyller gällande bestämmelser för trafikledningsenheter.

Fördelarna i ett nötskal

För fotgängare och cyklister

  • gör det säkrare och smidigare att använda övergångsställen

För bilister

  • varnar för fotgängare och cyklister
  • möjliggör smidig trafik, aktiveras endast vid behov

För kommuner och städer

  • kostnadseffektivt och flexibelt alternativ för att förbättra trafiksäkerheten
  • ger områden kring övergångsställen mer synlighet
  • möjliggör exempelvis skapande av tryggare skolvägar
  • möjliggör smidig trafik, aktiveras endast vid behov
  • miljövänlig (flexibel installation, låg energiförbrukning, mobil och återvinningsbar)

Verksamhetsprinciper

Intelligent detektion av fotgängarens rörelser och automatisk aktivering av rörelsedetektorsstyrda ljus (blåvittLED-lampa).

När fotgängaren kommer inom räckvidden för rörelsedetektorn aktiverar Välkky de andra Välkky-enheternamed hjälp av ett självkonfigurerande radionät.