Puolitetaan suojatiellä tapahtuvat onnettomuudet

Liikenneturvallisuus on meidän kaikkien asia. Jokainen vaikuttaa päätöksillään ja valinnoillaan paitsi omaan myös muiden liikenneturvallisuuteen.

Liikenneturvallisuus on pitkälti tahdon ja välittämisen asia. Jo pienillä teoilla saadaan aikaan suuria vaikutuksia. Olennaista on muistaa, että jokainen onnettomuus on turha ja useimmat vältettävissä.

Me uskomme ennakointiin. Älykkään Välkky-havainnekapselin avulla pyrimme edesauttamaan tiellä liikkujien ja autoilijoiden toistensa ennakoivaa havainnointia. Näin voimme tehdä liikkumisesta nykyistä huomattavasti turvallisempaa, liikenteestä joustavampaa ja ympäristöystävällisempää.

Innotrafik toteuttaa missiotaan kolmella päätuotteellaan ja palvelulla: Välkky, Välkky Sign ja liikenteen riskikartoituspalvelu Koulureitti.fi. Kaikilla on välitön vaikutus liikenneturvallisuuteen.