Suojatieturvallisuutta 24/7

Välkky-tehostemerkkikapseli tunnistaa suojatiealueelle tulevan kulkijan ja käynnistää vilkutuksen autoilijoille. Toisin kuin jotkut hämärällä aktivoituvat suojatien varoitusvalot, Välkky on aktiivinen 24/7 -perusteisesti eli myös päiväsaikaan, jolloin kulkijoitakin on yleensä enemmän. Laitteen vilkutus näkyy hyvin myös valoisalla.

Kotimainen innovaatio

Akkutoimiset, nopeasti asennettavat laitteet kiinnitetään tien reunoilla olevien suojatiemerkkien tolppiin suojatien kummallekin puolelle. Toisen laitteen vilkutuksen käynnistyessä myös laite tien toisella puolella käynnistyy. Keskisaarekkeelliselle suojatielle asennetaan tyypillisesti yksi laitepari myös ajokaistojen väliin, jolloin huomioarvo paranee entisestään. Uuden laitteen akusto kestää liikennemääristä riippuen jopa 2 – 3 vuotta ilman vaihtoa.

Välkky on kotimainen innovaatio ja laite on Suomessa valmistettu. Välkyn tehokkuutta ovat tutkineet esimerkiksi Destia ja Sito, ja laitteen on todettu vähentävän autojen nopeuksia suojatiealueen läheisyydessä. Välkky voitti San Franciscon kaupungin järjestämän Vision Zero 2.0 -liikenneturvallisuuskilpailun 2015.

Käyttökohteet

Välkyn ensisijaiset käyttökohteet ovat taajamissa ja paikoissa, joissa onnettomuuden riski on suuri, kuten koulujen, lastentarhojen, liikuntapaikkojen ja liikuntarajoitteisten hoitokotien lähiympäristöt. Välkky sopii hyvin myös kohteisiin, joissa kevyen liikenteen väylät risteävät.

Nopea ja kustannustehokas ratkaisu

Välkkyjä käytetään myös suojatien lisäturvana ennen rakenteellisen muutostyön, kuten suojatien korotuksen, valmistumista. Välkyt toimivat kustannustehokkaana ratkaisuna silloin, kun vaarallisen suojatien turvallisuutta on tarpeen parantaa nopeasti. Rakenteellisten parantamistoimenpiteiden valmistuttua Välkyt voidaan jättää paikoilleen tai siirtää toiseen käyttökohteeseen.

Toimintaperiaate

Jalankulkijan liikkeen älykäs tunnistaminen ja vilkutuksen automaattinen käynnistyminen:

Jalankulkijan saapuessa liiketunnistimen keila-alueelle, Välkky käynnistää muut Välkyt itsekonfiguroituvan radioverkon välityksellä. Uuden Välkyn suunnan tunnistavat sensorit eivät käynnistä laitetta enää uudestaan tien toisella puolella kulkijan poistuessa suojatiealueelta.

InnoTrafik Oy kehittää ja tarjoaa älykkäitä liikenneturvallisuustuotteita ja -palveluita. Välkky-tehostemerkkikapseli on rekisteröity yhteisömalli (RCD1440754). © InnoTrafik 2017