Onko Välkky hyväksytty?

Välkky on liikenneviranomaisten hyväksymä tehostemerkkikapseli, jonka saa kiinnittää suojatieliikennemerkin pylvääseen.

Toimiiko Välkky Suomen olosuhteissa?

Välkky on suunniteltu erityisesti toimimaan pohjoisissa olosuhteissa. Välkkyn toimintalämpötila on -30 – +60 C. Välkky on IP 65 -standardin mukaisesti veden kestävä. Vilkutus näkyy myös lumisateessa sekä kirkkaalla auringon paisteella. Uusien Välkky-havainnekapseleiden säänkestävyyttä on seurattu useamman vuoden ajan, ja ne kestävät Suomen sääoloja erinomaisesti.

Välkky vaikutus suojatiealueella kulkevien toimintaan?

Välkky on suunniteltu siten, että kulkijat eivät näe sen vilkutusta, vaan voivat keskittyä liikenneympäristön huomioimiseen suojatietä ylittäessään.

Tunnistaako Välkky myös kovaa vauhtia suoja/pyörätielle tulevan pyöräilijän?

Kyllä tunnistaa. Hankalissa kohteissa Välkky-laiteparin toimintaan voidaan yhdistää myös lisäsensorikapseli, joka tunnistaa pyöräilijän jo ennen suojatiealuetta, jolloin vilkutuksen käynnistyminen aikaistuu ja autoilijat saavat enemmän reagointiaikaa.

Entä jos Välkky tunnistaa myös ohiajavat pyöräilijät tai kulkijat, jotka eivät ole tulossa suojatielle?

Jos laite tunnistaa esim. ohiajavan pyörän, sen tunnistusalue on säädetty virheellisesti tai liikennemerkki on asennuksen jälkeen kääntynyt. Laitteen tunnistusaluetta on tällöin säädettävä enemmän ajoradan suuntaan, jolloin ongelma poistuu. Liikennemerkkien oikeasta asennosta vastaa katukunnossapitotoimi.

Entä jos Välkky-laitteeseen kohdistetaan ilkivaltaa?

Välkky ei eroa muista liikennemerkeistä tai -opasteista sen suhteen, että ne saattavat joskus joutua ilkivallan kohteeksi. Laitetta suunniteltaessa on ilkivallan vaikutuksia kuitenkin otettu huomioon materiaalivalintoja tehtäessä, ja esim. Välkyn kuoret on rakennettu iskuja hyvin kestävästä materiaalista. Myöskään laitteen akkuja ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Välkyn valot palavat himmeänä yhtäjaksoisesti, mistä on kyse?

Akkujen varauksen lähestyessä loppuaan laite siirtyy vikasietotilaan, ja se ilmoittaa asiasta himmeästi palavilla valoilla, jolloin akut on välittömästi vaihdettava.

Mitkä ovat Välkyn ympäristövaikutukset?

Välkky on rakennettu ympäristöystävällisesti. Välkyn kapselikuoret voi palauttaa elinkaaren lopussa takaisin InnoTrafik Oy:lle kierrätettäviksi. Käytettävät akut ovat kierrätettäviä (Recser kierrätys). Välkyn pakkauksessa käytetään kierrätettäviä materiaaleja.

InnoTrafik Oy kehittää ja tarjoaa älykkäitä liikenneturvallisuustuotteita ja -palveluita. Välkky-tehostemerkkikapseli on rekisteröity yhteisömalli (RCD1440754). © InnoTrafik 2017